Företagsinköp
Startsida Sök leverantör Bevaka leverantör Inköpsguide Våra tjänster

Användarvillkor

Följande villkor och regler styr användandet av webbtjänsten (foretagsinkop.se) som drivs av Svensk Internetreklam AB, 556734 - 3834. Genom att använda webbtjänsten godkänner och accepteras nedanstående villkor och regler. Om du inte godkänner villkoren och reglerna i det här avtalet ska du omedelbart avsluta användandet av webbtjänsten foretagsinkop.se

Användarinformation

Foretagsinkop.se uppger eller förmedlar ej vidare upplysningar om företags e-post-adresser till annan part. Webbtjänsten använder e-postadresserna för att matcha kategorier och utföra utskick till inköpsbevakaren.

Varumärken

Foretagsinkop.se gör inte anspråk på att äga några av leverantörernas, tillverkarnas eller återförsäljarnas varumärken vars produkter eller tjänster är listade på webbtjänsten. Samma sak gäller andra publicister eller publikationers varumärken på webbtjänsten.

Leverantör och avtal

Produktspecifikationer och annan information har antingen tillgängliggjorts av leverantörer, tillverkare, återförsäljare, publikationer, publicister eller inhämtats från publika källor. Avsikten med webbtjänsten är att all information skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan foretagsinkop.se inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad på webbplatsen. Allt agerande som du som användare företar dig utifrån information presenterad på denna webbplats är på ditt eget ansvar. Foretagsinkop.se gör så långt som möjligt ett försök att säkra den produkt- och prisinformation som visas på vår tjänst. Vi uppmanar dock våra användare att själva undersöka avtal och fakta innan ett inköp sker för att verifiera att informationen är korrekt. Företagsinköp kan inte garantera att någon produkt eller prisinformation är riktig eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på foretagsinkop.se. Foretagsinkop.se kan heller inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av en affär med någon av de återförsäljare som listas hos foretagsinkop.se. Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig och kontakta: info@foretagsinkop.se

Innehåll

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från denna webbtjänst utan tillstånd. För eget personligt bruk är det tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats.

Begränsat ansvar

Foretagsinkop.se kan inte ställas till svars för om webbtjänsten inte är uppe eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. Foretagsinkop.se kan ej heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade återförsäljare eller leverantörer kan tänkas skapa.

Om företagsinköp | Våra verktyg | Användarvillkor | Kontakta oss