Företagsinköp
Startsida Sök leverantör Bevaka leverantör Inköpsguide Våra tjänster

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla den självklara plattformen, där inköpare och leverantörer kan mötas. Utgångspunkten är att i konkurrensutsatta marknader förbättra möjligheter för företag att hitta fler bra alternativ i sin inköpsprocess. Plattformen företagsinköp.se är uppbyggd kring flera välbeprövade, effektiva verktyg för inköpare att använda sig utav – vid val utav en ny leverantör eller vid omprövning av befintliga leverantörer.

Vision Mål

Vår vision är att bli Sveriges ledande plattform att använda sig utav, då företag vill effektivisera sin inköpsprocess. Vi verkar för att förenkla kommunikation företag emellan - och på så sätt skapa ett mer konkurrensmedvetet Sverige.

Vårt mål är att fortsätta utvecklas – såväl våra interna som externa system och verktyg. Att ständigt förbättra våra kunskaper om inköps- och logistiska processer, så att vi även i framtiden kan påverka och hjälpa ert företag att göra smarta och lukrativa inköp.

Företagsinköp är en kunskapsdriven organisation. Tillsammans har våra konsulter bred erfarenhet av det mesta inom kommunikation, pr samt inköpsprocesser. Med jämna mellanrum sammanställer vi kunskaper, erfarenheter och idéer kring det rådande marknadsläget – för att effektivt kunna selektera kvalitativa instanser och företag ifrån dem mindre attraktiva.

Fördelen ni som inköpare har, genom att använda vårat forum, är att ni hittar varor och tjänster inom just det segment inköp planeras. Eftersom vi är en oberoende aktör, kan ni samtidigt vara säker på att vi inte särskiljer eller favoriserar något alternativ till leverantör. Ni kan fritt välja och läsa om flera separata leverantörer – och på detta sätt få en klarare översikt om den rådande konkurrensen av just din handelsvara.

Företagsinköp.se är ett forum och en kunskapskälla med en breddad vy av utbudet av leverantörer, vi tar sålunda inte steget och hjälper er igenom hela inköpsprocessen, utan exponerar helt enkelt de förslag våra konsulter selekterat åt er. Dessutom är vår tjänst helt kostnadsfri för dig som användare. Lycka till med ditt inköp!

Om företagsinköp | Våra verktyg | Användarvillkor | Kontakta oss